Đảng - Đoàn thể

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

27/05/2020 00:00 1385 lượt xem

Trong 02 ngày (25-26/5/2020), Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các Ban thuộc Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh. Tham dự Đại hội có 79 đảng viên là các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ban Chi ủy và các đảng viên tiêu biểu của các Chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT có 17 Chi bộ trực thuộc với 229 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ luôn được được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Do đó, trong nhiệm kỳ tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao đều hoàn thành, trong đó có một số chỉ tiêu đã hoàn thành và về đích trước một năm so với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra, cụ thể như: Tỷ lệ che phủ rừng, số xã được công nhận NTM, tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, quy tụ dân cư...

Sản xuất nông nghiệp đã chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu trên cơ sở đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Từ đó, đã hình thành vùng tập trung và liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Duy trì ổn định diện tích cây lương thực để đảm bảo an ninh lương thực; sử dụng cơ cấu giống tốt; thực hiện chương trình cánh đồng mẫu, dồn điền đổi thửa gắn với thâm canh để nâng cao năng suất cây trồng; thực hiện chương trình đầu tư có thu hồi – tái đầu tư; chuyển một phần diện tích đất trồng lúa lai sang trồng các giống lúa thuần chất lượng cao.... Tổng sản lượng lương thực năm 2020 phấn đấu đạt 42 vạn tấn, đạt 100% Nghị quyết đề ra.

Chủ trương đưa ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất chính được triển khai thực hiện có hiệu quả, trên cơ sở triển khai thực hiện Đề án Phát triển nửa triệu con đại gia súc, kế hoạch phát triển gia trại lợn và gia cầm. Quyết liệt triển khai thực hiện chính sách khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ các hộ phát triển sản xuất. Duy trì và mở mới hoạt động của các chợ gia súc để tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm. Triển khai xây dựng chỉ dẫn địa lý thịt bò Hà Giang nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Do đó, đến hết năm 2020, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 30% trong cơ cấu ngành nông nghiệp, đạt 100% Nghị quyết đề ra và tăng 3,5% so với năm 2015.

Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 được nâng lên 58%, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết đề ra và về trước 1 năm so với Nghị quyết. Từng bước xã hội hóa trong công tác trồng rừng, thu hút doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã được các cấp, các ngành, các lực lượng quan tâm vào cuộc. Dự án bảo vệ và phát triển rừng 6 huyện vùng cao và Dự án bảo vệ và phát triển rừng các huyện vùng thấp được triển khai thực hiện tốt, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Tổng diện tích rừng trồng mới trong cả nhiệm kỳ được gần 39.000 ha, đạt 98,4%, trong đó diện tích ước thực hiện trồng rừng bằng cây giống tốt là 12.000 ha đạt 31,5% tổng diện tích thực hiện. Thực hiện tốt công tác bảo vệ trên 395.000ha rừng. Cấp chứng chỉ rừng đã hoàn thiện bộ thủ tục và cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC cho gần 9.200ha.

Chương trình quy tụ dân cư đã thực hiện di chuyển và ổn định tại chỗ được 4.692 hộ, đạt 100%, so mục tiêu Đề án quy tụ dân cư, giai đoạn 2018-2020 và hoàn thành đề án về trước 1 năm. Việc bố trí ổn định dân cư đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tại gây ra; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chương trình triển khai thực hiện xã, thôn điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020: Đến hết năm 2019, đã có 20 xã, 45 thôn đạt tiêu chí về xã thôn điển hình về phát triển kinh tế theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh ban hành. Trong 5 năm qua đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp như: Sản phẩm chè Shan tuyết, mật ong Bạc hà, cam Sành, Hồng không hạt, gạo tẻ Già Dui, thịt bò Vàng Hà Giang được công nhận, cấp chỉ dẫn địa lý, có các doanh nghiệp, HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Đặc biệt, sản phẩm Trà Shan tuyết cổ thụ của Hà Giang đã đạt được các giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Trà Quốc tế 2019 vừa được tổ chức ở Pháp, đó là: Giải vàng được trao Hồng Trà Shan tuyết 1 tôm, 1 lá của HTX Viet Shan – Hoàng Su Phì và giải vàng thế giới được trao cho Hồng Trà Shan tuyết cổ thụ của Công ty Trà Văn – Hoàng Su Phì.

Chương trình Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM: Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đã xác định "3 cây: Cam, chè, dược liệu và 3 con: Trâu, bò, ong" để tập trung nguồn lực, tổ chức lại sản xuất và khai thác tiềm năng, lợi thế nhằm đưa sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung với quy mô lớn, dần có chỗ đứng trên thị trường. Quá trình thực hiện đến nay, Đề án đã đã huy động tối đa nguồn vốn để tập trung cho sản xuất nông nghiệp, giải quyết được bài toán về vốn sản xuất từ kênh tín dụng hóa. Từ đó, người dân thay đổi tập quán sản xuất, đã biết liên kết để tổ chức sản xuất theo hướng thành lập các nhóm sở thích, tổ hợp tác, hợp tác xã; giải quyết được đầu ra của sản phẩm và đã có một số sản phẩm từng bước mang dáng dấp của nền sản xuất hàng hóa, có thị trường tiêu thụ ổn định như: Mật ong Bạc hà, cam Sành, thịt bò vùng cao, chè Shan tuyết. Vì vậy, điểm nhấn mang tính đột phá, quyết định nhất đó chính là Đề án đã góp phần đổi thay nhanh chóng cách nghĩ, cách làm của người dân, nông dân đã biết liên kết với nhau từ khâu sản xuất đến khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; hàng năm tổ chức Lễ phát động “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh và thu được nhiều kết quả như: Phong trào hiến đất, tham gia đóng góp ngày công để làm đường giao thông; Mô hình “Thôn tự chủ, tự quản”; mô hình “Tổ hợp tác sản xuất nông, lâm nghiệp”... Đến hết năm 2019, vận động người dân hiến đất khoảng 1,5 triệu m2; đóng góp ước 1,2 triệu ngày công; huy động chung sức xây dựng nông thôn mới ước đạt 292 tỷ đồng,…. Đến hết năm 2020, phấn đấu toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn NTM, đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là một trong những giải pháp, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Trọng tâm chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do doanh nghiệp, hộ sản xuất và hợp tác xã thực hiện. Tính đến hết năm 2019, qua đánh giá phân loại đã có 69 sản phẩm của 43 chủ thể được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP với số điểm từ 50 điểm trở lên, bao gồm 21 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 48 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Tiêu biểu như: Sản phẩm bạch trà của HTX Chế biến chè Phìn Hồ, mật ong Bạc Hà Cao nguyên đá Đồng Văn của Công ty TNHH Trường Anh, chè chất lượng cao Minh Quang của HTX Minh Quang, tinh bột nghệ vàng của HTX Dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp Ngọc Sơn. Đặc biệt, có 2 sản phẩm được Hội đồng chấm đạt từ 90 điểm trở lên là trà xanh và hồng trà của Hợp tác xã Chế biến chè Phìn Hồ được UBND tỉnh Hà Giang đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, đánh giá xếp hạng cấp Quốc gia….

Hệ thống cán bộ Khuyến nông từ tỉnh xuống huyện, xã, cơ sở và các Trung tâm khoa học kỹ thuật của ngành đã được kiện toàn, củng cố, nâng cao về chất lượng. Từ các lớp tập huấn, các ấn phẩm thông tin tuyên truyền, các mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản là phương pháp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh nhất, hiệu quả nhất. Do đó, đã tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cho đến nay, các Trung tâm khoa học của ngành đã duy trì, bảo tồn và phát triển được các nguồn gen quý, chủ động sản xuất cây, con giống cung cấp cho thị trường như: Giống bò vàng, lợn đen Lũng Pù, Cá Bỗng, cam Sành, Lê, lúa Japonica, Dược liệu,....

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng bộ được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Do đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đa số có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã bồi dưỡng, kết nạp 32 đảng viên mới, đạt 107% so với Nghị quyết đề ra. Hàng năm, thực hiện tốt việc kiểm điểm gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII), cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gương mẫu về đạo đức, tác phong công tác. Việc tổ chức đẩy mạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên là nội dung quan trọng không thể thiếu trong sinh hoạt thường kỳ của các Chi bộ trong toàn Đảng bộ. Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện những mô hình, những gương điển hình tiêu biểu trong việc "làm theo"  có sức lan tỏa rộng, có tác dụng giáo dục rèn luyện chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, nâng cao ý thức  rèn luyện phấn đấu tu dưỡng đạo đức tác phong của mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ "Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị", Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về "Xây dựng Đảng" và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, 100% các Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trong đó 20% đạt hoàn xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 100% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp 20 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đến cuối nhiệm kỳ 60% trở lên đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.....

Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ X đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu 07 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh lần thữ XXIII. 


Tin khác

Liên kết website