Ban giám đốc sở

Cơ cấu, tổ chức

24/06/2015 00:00 9754 lượt xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

I

BAN GIÁM ĐỐC

1

Ông: Hoàng Hải Lý

Giám đốc

0219.6250.291

0912.606.368

hhly.snn@hagiang.gov.vn

5

Ông: Giáp Mai Thùy

Phó Giám đốc

0219.3866.585

0911.293.939

gmthuy.snn@hagiang.gov.vn

3

Ông: Đỗ Tấn Sơn

Phó Giám đốc

02193.864.092

0912.942.567

dtson.snn@hagiang.gov.vn

4

Ông: Nguyễn Trung Hiếu

Phó Giám đốc

 

0913.092.375

nthieu.snn@hagiang.gov.vn

6

Ông: Vũ Văn Hiếu

Phó Giám đốc

 

0913.216.182

vvhieu.snn@hagiang.gov.vn


Tin khác

Liên kết website