Ban giám đốc sở

Cơ cấu, tổ chức

24/06/2015 07:00 2337 lượt xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

I

BAN GIÁM ĐỐC

1

Ông: Nguyễn Đức Vinh

Giám đốc

0219.6250.291

0913.271.374

ndvinh.snn@hagiang.gov.vn

5

Bà: Phạm Thị Hà

Phó Giám đốc

0219.3866.585

0912.606.889

ptha.snn@hagiang.gov.vn

3

Ông: Đỗ Tấn Sơn

Phó Giám đốc

02193.864.092

0912.942.567

dtson.snn@hagiang.gov.vn

4

Ông: Phạm Văn Điển

Phó Giám đốc

 

0947.590.000

phamvandien100@gmail.com

6

Ông: Giáp Mai Thùy

Phó Giám đốc

 

0912.157.834

gmthuy.snn@hagiang.gov.vn


Tin khác

Liên kết website