HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

Hội nghị Tổng kết công tác khuyến nông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

13/01/2022 10:21 40 lượt xem

Chiều 10/01/2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khuyến nông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, lãnh đạo Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố và tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Khuyến nông.

Hội nghị Tổng kết công tác khuyến nông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Dịch Covid -19 diễn biến phức tạp; dịch Viêm da nổi cục ở bò, dịch tả lợn Châu Phi liên tiếp xảy ra kéo dài ở nhiều địa phương trong tỉnh... nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống khuyến nông, sản xuất nông lâm nghiệp tại các huyện, thành phố đã đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra, hoạt động khuyến nông của các huyện, thành phố được cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố đánh giá cao, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất NLN năm 2021.

Công tác thông tin tuyên truyền được tập trung chủ yếu thực hiện tuyên truyền các nội dung Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; Đề án phát triển cây cam Sành bền vững, Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc, …Công tác thông tin tuyên truyền đã được đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, sát thực với sản xuất NLN, hình ảnh rõ nét, dễ hiểu nên khả năng áp dụng vào thực tế rất cao, như tổ chức thành công 04 buổi Tạo đàm hiện trường về các chủ đề ‘‘Phòng chống rét cho trâu, bò”, ‘‘Giải pháp phát triển cam bền vững; thực hiện 36 chuyên mục Khuyến nông phát trên Đài PT-TH tỉnh bằng 3 thứ tiếng (Phổ thông, Mông và Dao); phát hành 3.000 cuốn Cẩm nang Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ…

Công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật từng bước được cải tiến như: Tập huấn theo nhu cầu, theo chu kỳ sinh trưởng phát triển của cây trồng (FFS), tập trung từ 50-70% thời gian thực hành nên phù hợp với điều kiện sản xuất NLN của từng vùng, được người dân và cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao về nội dung, hình thức cũng như khả năng áp dụng vào thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích đất canh tác, cụ thể: Trung tâm Khuyến nông trực tiếp triển khai tổ chức được 50 lớp cho 1.946 lượt người tham gia; Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố tổ chức được 802 lớp tập huấn với 42.146 lượt người tham gia. Nội dung các lớp tập huấn được xây dựng sát với thực tế và nhu cầu của đối tượng tập huấn trên cơ sở các cây trồng, vật nuôi gắn Đề án cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững. Phương pháp tập huấn được đổi mới, gắn lý thuyết với thực hành, tập huấn theo phương pháp FFS, có thăm quan thực tế....

Công tác xây dựng và triển khai các mô hình, dự án khuyến nông: Triển khai thự hiện 04 dự án thuộc chương trình khuyến nông Trung ương; 06 mô hình khuyến nông địa phương. Các mô hình, dự án như: Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất ngô thương phẩm ngô nếp, ngô ngọt và ngô sinh khối gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh phía Bắc"; Dự án “Mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị tại một số tỉnh phía Bắc”; Dự án trồng cây lạc xen canh trên đất vườn cam thời kỳ kiến thiết cơ bản gắn với Đề án ''Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ'' ; Dự án chăn nuôi lợn sinh sản giống bản địa ….đều cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 15-30% so với sản xuất đại trà. Một số mô hình áp dụng liên kết chuỗi sản xuất giúp cho các hộ nông dân tạo sự đoàn kết cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất để có sản phẩm nông nghiệp tập chung sản xuất theo hướng hàng hóa, bền vững gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Các mô hình được cấp ủy địa phương và bà con nhân nhân đánh giá có khả năng ra sản xuất đại trà.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi và đề ra các phương hướng nhiệm một số vụ trọng tâm năm 2022 như: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông bám sát với thực hiện các Nghị quyết như: Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025, đinh hướng đến năm 2030”,  Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”, Nghị quyết số 16-NQ/TU về “Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 17-NQ/TU về “Phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”; xây dựng và thực hiện các chương trình dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các mô hình trình diễn đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh và nhu cầu của nhân dân; xây dựng mô hình khuyến nông theo tiêu chí bền vững, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, liên kết sản xuất. Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để người dân biết ứng dụng trong sản xuất.

Bình Nhu (TTKN)

Tin khác

Liên kết website