Nông thôn mới

Thẩm định, xét công nhận xã Xín Mần (Xín Mần) và Lũng Cú (Đồng Văn) đạt chuẩn Nông thôn mới

27/12/2018 07:00 248 lượt xem

Chiều 25/12/2018, tại UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định Nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức thẩm định, xét công nhận đối với 2 xã Xín Mần (Xín Mần) và Lũng Cú (Đồng Văn) đạt chuẩn Nông thôn mới. Dự và chủ trì buổi họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định NTM mới tỉnh; lãnh đạo các huyện, xã được thẩm định NTM…

Kết quả thẩm định của các sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định NTM mới tỉnh cho thấy: Xã Xín Mần đạt 49/49 chỉ tiêu, 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100% chỉ tiêu, tiêu chí. Riêng xã Lũng Cú đạt 48/49 chỉ tiêu, đạt 18/19 tiêu chí NTM; chưa đạt tiêu chí số 5 về Trường học, do Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Cú đang đầu tư xây dựng, dự kiến năm 2019 mới hoàn thiện. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã Lũng Cú còn cao, chiếm 54,78%, nếu công nhận đạt chuẩn NTM sẽ khó khăn về tính bền vững…

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh trong việc thẩm định, xét công nhận xã chuẩn NTM. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã Xín Mần đạt chuẩn NTM. Yêu cầu Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh ra Quyết định khen thưởng UBND xã Xín Mần. Giao UBND huyện Xín Mần, xã Xín Mần lựa chọn thời gian công bố xã đạt chuẩn NTM trong tháng 1.2019 đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả; cùng với đó, xây dựng kế hoạch xã Xín Mần đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến cũng giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú và huyện Đồng Văn tập trung xây dựng kế hoạch, nâng cao 18 tiêu chí NTM đã hoàn thành trong tháng 1.2019. Trong đó, chú trọng tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo... Đồng thời, tập trung đôn đốc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí số 5 về Trường học trong thời gian sớm nhất. Sau đó, căn cứ quy định mới về NTM của năm 2019, hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM…


Tin khác

Liên kết website