CẢI TẠO VƯỜN TẠP

"Tiếp sức" cho người dân cải tạo vườn tạp

31/05/2021 16:11 119 lượt xem

Nhằm tạo động lực để người dân làm giàu thêm đối với hộ khá; tạo tư liệu sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo trên mảnh vườn của mình, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tỉnh có các cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện cụ thể.

Theo đó, HĐND tỉnh ban hành cơ chế cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn với lãi suất 0% thông qua ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh và có thể mở rộng cho các hộ khác khi hộ nghèo, cận nghèo không có nhu cầu vay vốn.

Tinh thần chỉ đạo chung là công khai, minh bạch trong triển khai chính sách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để hộ nghèo, cận nghèo dễ tiếp cận nguồn vốn vay. Có phương án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn gặp rủi ro, bất khả kháng trong sản xuất. Sử dụng ngân sách tỉnh để hỗ trợ cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ. UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương hàng năm theo quy định để cấp ủy thác cho Ngân hàng CSXH theo tiến độ giải ngân; sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc hỗ trợ cải tạo vườn tạp bằng cách huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến huyện, xã phụ trách trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo quy hoạch, chuyển giao khoa học, công nghệ cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế vườn hộ. Hỗ trợ ngày công lao động để cải tạo, chỉnh trang lại vườn tạp, nòng cốt là lực lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Lồng ghép các chính sách hỗ trợ của T.Ư theo Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; chương trình giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới; nguồn kinh phí theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cho hộ nghèo, cận nghèo đáp ứng được tiêu chí của chính sách.

Nguyễn Văn Tú

Tin khác

Liên kết website