Lĩnh vực khác

UBND tỉnh rà soát cơ chế, chính sách và các nội dung sử dụng ngân sách tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, Khoa học công nghệ

12/09/2018 07:00 223 lượt xem

Sáng 12/9/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rà soát cơ chế, chính sách và các nội dung sử dụng ngân sách tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, Khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến năm 2018. Các đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Đàm Xuân Lan, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND 11 huyện, thành phố.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh ta đã chủ động xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đề án, phương án trên các lĩnh vực. Trong đó có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh; Đề án phát triển nửa triệu con gia súc hàng hóa; Đề án tổng thể phát triển các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề phục vụ du lịch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2016 - 2020; Đề án quy tụ các hộ dân sống rải rác ở sườn núi cao, vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng 6 huyện vùng cao tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020; Phương án phòng chống dịch hại một số cây trồng chủ yếu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020… Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trên diện tích cây chè giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch triển khai VietGap trên diện tích cây Cam Sành; Kế hoạch đảm bảo 100% cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; Kế hoạch đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giai đoạn 2016 - 2020… Việc triển khai thực hiện các chính sách trên đã có tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; giúp các tổ chức, cá nhân có nguồn vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị của sản phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí nên tiếp tục duy trì, thực hiện các chương trình, dự án đã đề ra. Riêng đối với chính sách hỗ trợ lãi suất khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh, đây là chính sách tốt nhất từ trước đến nay về lĩnh vực nông nghiệp, vì vậy không nên dừng chính sách hỗ trợ mà nên thu gọn các nội dung cho vay. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng nên dừng chương trình đầu tư có thu hồi do việc thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn; không tiếp tục nhân rộng mô hình Hợp tác xã thôn Chang, xã Việt Lâm…

Trên cơ sở thảo luận, ý kiến của các đại biểu, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp đầy đủ, qua đó xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.


Tin khác

Liên kết website