Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Tăng cường giám sát cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm

13/01/2017 14:41

Công tác giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nội dung quan trọng trong quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nói riêng và trong công tác an toàn thực phẩm nói chung. Để thực hiện tốt công tác giám sát cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm thời gian qua Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành một số Thông tư như: Thông tư 05/2010/TT-BNNPTNT, Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT, Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT, đây là cơ sở pháp lý cho việc triển khai giám sát các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản.

            Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đạt được những thành tựu, tạo ra lượng sản phẩm, hàng hóa nông lâm thủy sản phong phú, ổn định cung cấp cho người tiêu dùng. Các cơ sở sản xuất - sơ chế - chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản được hình thành, gia tăng số lượng qua từng năm. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất - sơ chế - chế biến có sự gia tăng về số lượng, nhưng tốc độ gia tăng số lượng cơ sở có đăng ký kinh doanh còn chậm và hầu hết các cơ sở có quy mô nhỏ, số lượng cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình hoặc nhóm hộ chiếm tỷ trọng lớn dẫn tới vấn đề đảm bảo chất lượng và điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản chưa được  chú trọng đầu tư đúng mức, việc tuân thủ quy định ATTP trong sản xuất - sơ chế - chế biến còn nhiều hạn chế.

Để nâng cao ý thức chấp hành và  tuân thủ quy định ATTP trong sản xuất nông lâm thủy sản, trong những năm qua, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản với chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý đã chủ động và tăng cường giám sát ATTP các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản. Theo đó, trong năm 2016, Chi cục đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và tiến hành 10 cuộc kiểm tra giám sát ATTP các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh  và  lấy 47 mẫu kiểm tra hóa chất, chất cấm trong chăn nuôi tại các cơ sở  sản xuất, kinh doanh sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (gồm: 25 mẫu  nước tiểu lợn, 02 mẫu thức ăn cho lợn, 20 mẫu thịt lợn), kết quả 47/47 mẫu không phát hiện có hóa chất, chất cấm. Lấy 200 mẫu rau, củ, quả, chè, giò, chả, thịt để  giám sát ATTP,  kết quả 200/200 mẫu kiểm tra đạt yêu cầu. Qua việc giám sát ATTP các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản, cơ bản các cơ sở đã nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ quy định ATTP trong sản xuất nông lâm thủy sản. Trên cơ sở những kết quả ban đầu đạt được trong công tác giám sát ATTP nông lâm thủy sản trong thời gian qua, cần thiết phải có những giải pháp thiết thực hơn, đó là:

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm của người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm nông sản. Nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm;

- Thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả điều tra, truy xuất và xử lý các vụ việc vi phạm về hiện trạng an toàn thực phẩm đối với từng loại thực phẩm nông lâm

thủy sản và hướng dn, khuyến nghị cách ứng xử phù hợp cho người tiêu dùng.

- Biểu dương các tổ chức cá nhân sản xuất tốt, phản ánh các hành vi sai phạm trong sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, đưa những vi phạm liên quan đến ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thấy rõ trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng về ảnh hưởng xấu của sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Với những giải pháp và tăng cường công tác quản lý, giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ các khâu từ sản xuất - sơ chế - chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản trong thời gian tới sẽ góp phần nâng cao chất lượng, ATTP các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và nâng cao uy tín, vị thế sản phẩm nông - lâm - thủy sản của Hà Giang trên thị trường, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế./.

Mông Đức Nghĩa (Chi cục Quản lý chất lượng NL sản và Thủy sản)

Tin khác

Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và triển khai kế hoạch năm 2016 (04/03/2016 08:48)

Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm (11/01/2016 10:44)

Năm 2015, sẽ có thêm 500ha chè được hỗ trợ áp dụng quy trình VietGAP (08/10/2015 13:51)

Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kiến thức kinh tế thị trường cho cán bộ khuyến nông (21/07/2015 11:25)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến thăm và làm việc tại huyện Bắc Mê (02/02/2015 06:26)

Trực tuyến về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản (02/02/2015 06:25)

Hà Giang kêu gọi đầu tư (13/06/2014 10:26)

Nông dân cần liên kết trong sản xuất (16/04/2014 16:48)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng