Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Lâm nghiệp

Gửi Email In trang Lưu
Công bố Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững 5 Khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh

12/05/2017 08:50

Sáng 11.5, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Công bố Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững 5 Khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Dự buổi Công bố có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các huyện có diện tích rừng nằm trong vùng quy hoạch…

Lãnh đạo các Ban quản lý rừng đặc dụng nhận Quyết định Quy hoạch rừng được quản lý

          Tại buổi Công bố, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã giới thiệu khái quát về Quy hoạch 5 Khu rừng đặc dụng gồm: Bắc Mê, Phong Quang, Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn, Bát Đại Sơn và Tây Côn Lĩnh. Tổng diện tích quy hoạch cho 5 khu là trên 52.412ha. Hệ thực vật rừng gồm 228 họ, 1.098 chi, 2.591 loài với 182 loài quý hiếm, trong đó có 154 loài trong sách đỏ Việt Nam, 29 loài trong danh lục đỏ thế giới. Hệ động vật rừng có 29 bộ, 89 họ, 329 loài. Tổng mức đầu tư thực hiện các nội dung trong quy hoạch trên 431,8 tỷ đồng. Mục tiêu của quy hoạch là quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị đa dạng sinh học trong 5 khu rừng đặc dụng phù hợp với chiến lược bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững và phù hợp với định hướng phát triển KT – XH của tỉnh đến năm 2020; nâng cao nhận thức, chuyển giao công nghệ và thực hiện chia sẻ lợi ích, trách nhiệm đồng quản lý, tự nguyện tham gia bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư vùng đệm…

Tại buổi công bố các đại biểu đã tập trung bàn giải pháp để công tác triển khai, tổ chức thực hiện Quy hoạch 5 khu rừng đạt được hiểu quả: Cần nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong quản lý và bảo vệ rừng; bảo tồn gắn với phát triển kinh tế, du lịch nâng cao đời sống người dân…

Trao Quyết định Quy hoạch và giao nhiệm vụ cho các Ban quản lý 5 khu rừng đặc dụng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Đức Vinh nhấn mạnh: Trước hết cần quản lý nghiêm ngặt việc xâm lấn, phá rừng. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sinh kế cho người dân vùng đệm của rừng để người dân sống được từ rừng, qua đó sẽ có trách nhiệm hơn trong bảo vệ rừng; chủ động, vận động, tiếp cận các nguồn hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và sinh cảnh rừng. Kết hợp tốt hơn với đơn vị tư vấn quy hoạch để thu hút nguồn kinh phí thực hiện; Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các hạt Kiểm lâm cùng vào cuộc và quyết liệt bảo vệ rừng…

Nguyễn Văn Tú (Theo Báo Hà Giang điện tử)

Tin khác

Hội nghị tập huấn ứng dụng Locus Free Map phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng (06/05/2017 20:55)

Bắc Quang hướng đến quản lý bền vững tài nguyên rừng (06/05/2017 20:52)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (25/04/2017 09:07)

Trồng rừng năm 2016: Những kết quả đáng ghi nhận (16/01/2017 14:26)

Sơ kết thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (19/09/2016 15:41)

Tập huấn phổ biến, tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người dân (21/07/2016 16:53)

Hội nghị hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Viện Điều tra, Quy hoạch rừng (15/07/2016 10:00)

Xã Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên: Sử dụng hiệu quả tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (04/07/2016 15:16)

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng mở lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. (10/05/2016 07:46)

Hiệu quả ứng dụng phần mềm "Cảnh báo sớm điểm cháy rừng" (05/04/2016 08:24)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng