Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Gửi Email In trang Lưu
Kết quả tập huấn quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn (VietGAP) trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2017

04/01/2018 16:30

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về thực hiện đảm bảo đạt 1.000ha Cam theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2017. Trong năm 2017, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và Quang Bình tiến hành tổ chức được 8 lớp tập huấn cho 600 học viên là người sản xuất cam tại các xã, trên địa bàn các huyện đăng ký triển khai sản xuất cam theo quy trình VietGAP năm 2017.

Lớp tập huấn tại huyện Vị Xuyên

            Tham dự lớp tập huấn, các học viên được nghe chuyên viên của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản giới thiệu trao đổi về tầm quan trọng và lợi ích khi tham gia thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP; hướng dẫn, thảo luận về Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả tươi an toàn (ban hành theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (ban hành theoThông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, ngày 16/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường); Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (theo Thông tư  số 48/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Ngoài ra, các hộ dân tham gia còn được hướng dẫn ghi chép nhật ký, hồ sơ và cách lưu trữ hồ sơ quá trình sản xuất, thu hoạch cam. 

Qua các lớp tập huấn đã giúp cho các hộ dân hiểu được vai trò giá trị của các sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP đối với đời sống, sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời giúp họ nắm vững những kiến thức về sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP để có thể vận dụng vào sản xuất.


Phạm Xuân Nam (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

Tin khác

Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với các ngành về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (06/05/2017 20:59)

Tăng cường giám sát cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm (13/01/2017 14:41)

Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và triển khai kế hoạch năm 2016 (04/03/2016 08:48)

Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm (11/01/2016 10:44)

Năm 2015, sẽ có thêm 500ha chè được hỗ trợ áp dụng quy trình VietGAP (08/10/2015 13:51)

Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kiến thức kinh tế thị trường cho cán bộ khuyến nông (21/07/2015 11:25)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến thăm và làm việc tại huyện Bắc Mê (02/02/2015 06:26)

Trực tuyến về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản (02/02/2015 06:25)

Hà Giang kêu gọi đầu tư (13/06/2014 10:26)

Nông dân cần liên kết trong sản xuất (16/04/2014 16:48)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng