Thứ năm, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2020

Lâm nghiệp

Gửi Email In trang Lưu
Giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc kế hoạch năm 2017

06/06/2018 09:05

Từ đầu tháng 4/2018, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố và 05 Ban quản lý rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh đã tiền hành giải ngân toàn bộ số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) thuộc kế hoạch năm 2017 đến các hộ, cộng đồng dân cư thôn,… tham gia bảo vệ rừng.

 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Ban Kiểm tra giám sát chi trả DVMTR cấp huyện, cùng chính quyền địa phương đã giám sát chặt chẽ hoạt động chi trả của các Hạt Kiểm lâm và BQL rừng. Tổng số tiền DVMTR đã được giải ngân là 50,5 tỷ đồng. Như vậy, chính sách chi trả DVMTR được triển khai trên địa bàn tỉnh đã bước sang năm thứ 6, nguồn kinh phí chi trả luôn có chiều hướng tăng lên sau các năm đã củng cố niềm tin của người dân vào chính sách. Đồng thời chi trả DVMTR cũng đã tác động trực tiếp đến nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ rừng. Hiện nay, tất cả các cộng đồng thôn bản được nhận tiền chi trả DVMTR đều đã thành lập được tổ, đội bảo vệ rừng chuyên trách; hương ước, quy ước bảo vệ rừng được xây dựng, bổ sung với nhiều điều khoản chặt chẽ nhằm bảo vệ  bền vững các nguồn lợi từ rừng đem lại, trong đó chi trả DVMTR đã chứng minh được là một nguồn lợi lâu dài.   
Dự kiến trong thời gian sớm sắp tới, với việc thêm nhiều  nhà máy thủy điện mới đi vào hoạt động  và mở rộng thêm nhiều đối tượng phải chi trả DVMTR (hiện tại tỉnh Hà Giang có 02 đối tượng: các cơ sở sản xuất thủy điện, các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch). Chính sách chi trả DVMTR sẽ được triển khai đến hầu khắp các địa bàn của tỉnh, góp phần hơn nữa vào công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng như tăng sinh kế cho người dân./. 

Hán Đức Hải (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng)

Tin khác

Tập huấn, chuyển giao phần mềm quản trị dữ liệu thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hà Giang (01/11/2017 14:10)

Kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Keo (27/09/2017 09:26)

Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng (15/08/2017 17:09)

Công bố Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững 5 Khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh (12/05/2017 08:50)

Hội nghị tập huấn ứng dụng Locus Free Map phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng (06/05/2017 20:55)

Bắc Quang hướng đến quản lý bền vững tài nguyên rừng (06/05/2017 20:52)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (25/04/2017 09:07)

Trồng rừng năm 2016: Những kết quả đáng ghi nhận (16/01/2017 14:26)

Sơ kết thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (19/09/2016 15:41)

Tập huấn phổ biến, tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người dân (21/07/2016 16:53)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng