Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Nước sạch - VSMT NT

Gửi Email In trang Lưu
Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

18/07/2018 07:38

Chiều 17/7/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, dưới sự Chủ trì của đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành và Thường trực UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận buổi làm việc

            Thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh, đến nay đã đầu tư xây dựng 38 công trình cấp nước sinh hoạt với số hộ dân được đấu nối dự kiến 9.584/11.300 hộ, đạt 84,8% kế hoạch; xây mới và sửa chữa 58/114 công trình cấp nước vệ sinh trường học; xây mới và sửa chữa được 26/60 công trình cấp nước vệ sinh trạm y tế ở các xã; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu gia đình 3.433/5.150 hộ, đạt 66,7% kế hoạch; thực hiện 22/35 xã đạt tiêu chí “Vệ sinh toàn xã”. Ngoài ra, các ngành liên quan đã chỉ đạo, phối hợp triển khai các hoạt động cốt lõi, các chương trình kiểm tra, giám sát, học tập kinh nghiệm theo đúng kế hoạch đề ra nhằm nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá thực hiện của cán bộ. Riêng năm 2018, mục tiêu hoàn thành đầu tư 16 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại 7 huyện, với số hộ đấu nối dự kiến trên 3.300 hộ; cải tạo, xây mới 22 công trình cấp nước sạch cho trường học; xây dựng 10 xã đạt tiêu chuẩn “Vệ sinh toàn xã” theo quy định; đầu tư xây dựng 19 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các trạm y tế xã; hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà tiêu 1.140 cái; mở các lớp tập huấn cho cán bộ thực hiện ở cấp xã, thôn; phấn đấu hết tháng 11 hoàn thành giải ngân 100% vốn kế hoạch giao năm 2018. Hiện nay tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng theo tiến độ; các công trình đầu tư ở các địa phương đã được thống nhất lựa chọn, đồng thời tiến hành thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên đều thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, bố trí cấp ứng kinh phí để thực hiện hoàn thành Chỉ tiêu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ trong tháng 8. Các đại biểu cũng cho rằng kinh phí giải ngân của Chương trình chậm kéo theo khiến tiến độ một số nội dung chưa đảm bảo; cần rà soát ưu tiên thực hiện đầu tư các công trình cấp nước trường học…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các thành viên Ban điều hành, sự phối hợp giữa các huyện, ngành nên kết quả 6 tháng đầu năm đạt tốt. Tuy nhiên tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu còn chậm; Chương trình chưa được lồng ghép chặt chẽ với Chương trình xây dựng NTM; công tác giám sát của cộng đồng chưa cao… Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo: Quan điểm của tỉnh là chọn Chương trình này làm điểm, rút kinh nghiệm cho các chương trình, dự án tiếp theo, do đó các bước triển khai cần chặt chẽ, trách nhiệm, đúc kết thành bài học; tập trung, quyết tâm đến 30.10 sẽ hoàn thành chỉ tiêu năm 2018; với chỉ tiêu nhà tiêu hợp vệ sinh hoàn thành trước 30.9; cơ quan thường trực Ban điều hành tổ chức đi kiểm tra các công trình ở cơ sở, đồng thời đề xuất việc ứng vốn ưu tiên thực hiện các công trình nhà vệ sinh trường học; giao Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho tỉnh về các vấn đề liên quan đến nguồn vốn…

Nguyễn Văn Tú (Theo Báo Hà Giang điện tử)

Tin khác

Huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 (10/05/2017 07:50)

Họp Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tỉnh Hà Giang (13/09/2016 08:53)

Kiểm tra, đánh giá các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang (18/11/2015 09:56)

Đoàn Đại sứ Cộng hòa Ai Len kiểm tra tiến độ các Dự án tại huyện Đồng Văn (01/02/2015 23:27)

Bộ Nông nghiệp và PTNT Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (01/02/2015 23:26)

Máy bơm bằng sức nước - niềm vui mới cho cư dân ven sông, suối (02/04/2014 09:07)

Phát triển công nghệ khai thác bền vững nguồn nước Karst (22/02/2014 15:44)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng