Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Nước sạch - VSMT NT

Gửi Email In trang Lưu
Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh - nước sạch nông thôn dựa trên kết quả: Nỗ lực "về đích" sớm

27/07/2018 10:26

Là tỉnh được hưởng lợi từ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh – nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn với tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh ngày càng cao.

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh -– nước sạch nông thôn giúp nhiều người dân Bắc Mê có thêm cơ hội sử dụng nước sạch

Thực hiện chương trình giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; đến nay, chương trình đã và đang đầu tư xây dựng 38 công trình cấp nước sinh hoạt với số hộ dân được đấu nối dự kiến 9.584/11.300 hộ, đạt 84,8% kế hoạch; xây mới và sửa chữa 58/114 công trình cấp nước vệ sinh trường học; xây mới và sửa chữa được 26/60 công trình cấp nước vệ sinh trạm y tế ở các xã; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu gia đình 3.433/5.150 hộ, đạt 66,7% kế hoạch; thực hiện 22/35 xã đạt tiêu chí “Vệ sinh toàn xã”.

Theo kế hoạch, năm 2018 chương trình đầu tư xây dựng 16 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc; số hộ đấu nối dự kiến đạt được là 3.345 hộ. Đến nay đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra chất lượng nước đầu vào, tiến hành các hoạt động họp dân, khảo sát thiết kế và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; đã hoàn thành 5 công trình Chi cục Thủy lợi thẩm định. Đối với công trình cấp nước và vệ sinh trường học do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư, dự kiến cải tạo, xây mới 22 công trình cấp nước sạch và vệ sinh cho 22 trường học thuộc các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình với tiêu chí cung cấp đủ nước sạch, đầy đủ các trang thiết bị rửa tay, thiết bị vệ sinh tại các trường học. Đối với công trình Cấp nước và vệ sinh trạm y tế xã do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh làm chủ đầu tư, sẽ xây dựng, nâng cấp hệ thống cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh cho 19 trạm y tế xã  tại các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình. Hỗ trợ xây mới và cải tạo 1.450  nhà tiêu hộ gia đình cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Các công trình hiện đang thực hiện công tác khảo sát thiết kế. Tổng kinh phí được triển khai thực hiện trong năm 2018 đối với các hợp phần của chương trình là gần 44 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển 35,6 tỷ đồng; vốn sự nghiệp gần 1,8 tỷ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách địa phương trên 6,6 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 10 sẽ giải ngân 100% nguồn vốn.

Trong 6 tháng đầu năm, chương trình đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ thực hiện chương trình ở các cấp; tổ chức mít-tinh, cung cấp thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề nước sạch và vệ sinh.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vừa được Ban điều hành chương trình tổ chức, đđồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động bố trí nguồn vốn, lồng ghép với Chương trình xây dựng Nông thôn mới, quyết tâm đến hết tháng 10 sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu năm 2018.

 Để các chỉ tiêu năm 2018 “về đích” sớm, Ban Điều phối chương trình tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành triển khai các giải pháp thiết thực; đẩy nhanh tiến độ khảo sát thiết kế để đầu tư xây dựng; ưu tiên nguồn vốn đối ứng để giải ngân kịp thời theo đúng kế hoạch.

Nguyễn Văn Tú (Theo Báo Hà Giang điện tử)

Tin khác

Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (18/07/2018 07:38)

Huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 (10/05/2017 07:50)

Họp Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tỉnh Hà Giang (13/09/2016 08:53)

Kiểm tra, đánh giá các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang (18/11/2015 09:56)

Đoàn Đại sứ Cộng hòa Ai Len kiểm tra tiến độ các Dự án tại huyện Đồng Văn (01/02/2015 23:27)

Bộ Nông nghiệp và PTNT Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (01/02/2015 23:26)

Máy bơm bằng sức nước - niềm vui mới cho cư dân ven sông, suối (02/04/2014 09:07)

Phát triển công nghệ khai thác bền vững nguồn nước Karst (22/02/2014 15:44)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng