Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Phòng ban chuyên môn

Gửi Email In trang Lưu
PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

01/08/2015 01:38

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

Cơ quan

Di động

II

VĂN PHÒNG 

1

Ông: Phạm Xuân Tiến

Chánh Văn phòng

02193.866.362

0912.335.013

pxtien.snn@hagiang.gov.vn

2

Bà: Nguyễn Thị Linh Giang

Phó Chánh Văn phòng

02193.860.859

0945.530.356

ntlgiang.snn@hagiang.gov.vn

3

Bà: Ma Thị Bích Hồng

Phó Chánh Văn phòng

02193.863.435

0912.534.889

mtbhong.snn@hagiang.gov.vn

III

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Ông: Nguyễn Bình Thuận

Trưởng phòng

02193.866.363

0918.901.288

nbthuan.snn@hagiang.gov.vn

2

Ông: Hoàng Giang

Phó Trưởng phòng

02196.250.293

0912.135.137

hgiangccln.snn@hagiang.gov.vn

3

Bà: Dương Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

02196.250.293

0946.657.617

dtthuyen.snn@hagiang.gov.vn

IV

THANH TRA SỞ

1

Ông: Đào Kim Chúc

Chánh Thanh tra

02193.864.131

0917.389.123

dkchuc.snn@hagiang.gov.vn

V

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

1

Ông: Lê Duy Mạnh

Trưởng phòng

 

0975.190.095

ldmanh.snn@hagiang.gov.vn

2

Ông: Lê Xuân Hướng

Phó Trưởng phòng

 

0916.165.568

lxhuong.snn@hagiang.gov.vn

VI

PHÒNG CHĂN NUÔI – THỦY SẢN

1

Ông: Trịnh Văn Bình

Trưởng phòng

 

0912.606.897

tvbinh.snn@hagiang.gov.vn

VII

PHÒNG TRỒNG TRỌT

1

Ông: Giang Đức Hiệp

Trưởng phòng

 

0975.568.838

gdhiep.snn@hagiang.gov.vn

 

Bình Thuận (Sở NN&PTNT)

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng