Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và biểu dương các gương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2010 – 2015

21/07/2015 11:18

Ngày 20/7/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và biểu dương các gương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2010 - 2015. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở và 75 đại biểu là các gương điển hình tiến tiến được bầu chọn từ các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và biểu dương các gương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2010 – 2015

Trong 5 năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...Các nội dung thi đua đều bám sát với nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . Phong trào thi đua yêu nước phát triển đều khắp trên tất cả các mặt công tác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân trong tỉnh, cụ thể: Năm 2014, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 177.476 ha, tăng 17.510 ha so với năm 2010; giá trị sản xuất  trên đơn vị diện tích đạt 39,4 triệu đồng, tăng 19,4 triệu đồng so với năm 2010, lương thực bình quân đầu người đạt 500kg/người/năm, tăng 80kg so với năm 2010...  Xây dựng được 30 công trình cấp nước sinh hoạt với kinh phí 59 tỷ đồng, thành lập được 864 tổ hợp tác, xây dựng được 8 mô hình trồng cam sành theo tiêu chuẩn VietGap. Trong lĩnh vực chăn nuôi, đàn gia súc phát triển ổn định và tăng đều qua các năm; công tác thủy sản được quan tâm, chú trọng, giá trị nuôi trồng thủy sản năm 2914 đạt 276 tỷ đồng... Công tác trồng rừng, khoanh nuôi quản lý bảo vệ rừng được quan tâm thường xuyên, lĩnh vực khuyến nông được củng cố và kiện toàn về mọi mặt.... Với những thành tích đạt được, trong những năm qua, nhiều tập thể và cá nhân của Sở Nông nghiệp và PTNT đã được các cấp khen thưởng như: 1 tập thể được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì,  2 cá nhân được trao tặng Huân chương lao động hạng ba; 1 tập thể và 8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân đươc  Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Kỷ niệm chương.....
Nhiệm vụ trong 5 năm tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và cây công nghiệp, cây dược liệu. Phát triển nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm tạo bước phát triển trong nông nghiệp và nông thôn, chú trọng vào “3 cây, 2 con” đó là cây cam, cây chè, cây dược liệu và con bò vàng, con ong. 
Trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”. Sở Nông nghiệp và PTNT khen thưởng 8 tập thể, 102 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 và bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ V.            

Bình Nhu

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng