Thứ năm, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2020

Nông thôn mới

Gửi Email In trang Lưu
Hoàng Su Phì đẩy mạnh xây dựng NTM

10/05/2019 11:00

Đến nay, huyện Hoàng Su Phì có 2/25 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 6 - 15 tiêu chí. Năm 2019, huyện chọn là năm đột phá trong xây dựng NTM, mỗi xã ít nhất phải hoàn thành 2 tiêu chí, là tiền đề để đến năm 2020 huyện có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Nhân dân xã Sán Sả Hồ chung sức mở đường liên thôn

Đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Xây dựng NTM nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống người dân; thực hiện mục tiêu này, huyện xác định trước hết phải đảm bảo 3 yếu tố: Có đường, có điện và cơ sở vật chất. Năm 2019, huyện tiếp tục thực hiện xây dựng NTM theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Để có được những tuyến đường bê-tông, huyện sẽ cung ứng xi - măng, còn lại là chính quyền địa phương và nhân dân đóng góp…”.

Huyện Hoàng Su Phì cũng đã, đang triển khai nhiều giải pháp, ưu tiên bố trí các nguồn lực, gắn với phát huy nội lực, lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí. Các xã, thị trấn triển khai xây dựng thôn tiêu biểu gắn với thôn kiểu mẫu; duy trì, nhân rộng mô hình kinh tế bền vững gắn xây dựng NTM của các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp xã và các cơ quan phụ trách. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được huyện đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Nhờ vậy, nhận thức của người dân trong việc xây dựng NTM được thể hiện rõ, đã huy động sức mạnh nội lực của toàn dân.

Theo kế hoạch, xã Hồ Thầu sẽ phấn đấu hoàn thành NTM trong quý I.2020, tính đến hết năm 2018 xã đã đạt 12/19 tiêu chí; năm 2019, phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí. Để thực hiện đúng kế hoạch đề ra, khó khăn nhất của địa phương là tiêu chí giao thông và thu nhập, do đó ngay từ đầu năm nay xã xác định cố gắng thực hiện 2 tiêu chí này cùng tiêu chí môi trường, cơ sở vật chất văn hóa và giáo dục. Cùng với Hồ Thầu, xã Sán Sả Hồ cũng giao các thôn, bản phát động mở mới, nâng cấp các tuyến đường nội thôn, phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành 3 km đường nông thôn được tu sửa, mở mới, qua đó từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông.

Xây dựng NTM ở huyện Hoàng Su Phì đã thực sự đi sâu vào ý thức của mỗi người dân. Trong quá trình thực hiện, các cấp, ngành luôn phát huy vai trò làm chủ của người dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp tiền, hiến đất, chung tay xây dựng quê hương.

Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân; huy động tối đa các nguồn lực xã hội và thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trong xây dựng NTM; chỉ đạo các xã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí; trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống của người dân, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2019 lên 22,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 6%; bình quân mỗi xã đạt 11 tiêu chí NTM…

Nguyễn Văn Tú (theo Báo Hà Giang điện tử)

Tin khác

Thẩm định, xét công nhận xã Xín Mần (Xín Mần) và Lũng Cú (Đồng Văn) đạt chuẩn Nông thôn mới (27/12/2018 15:39)

Vĩnh Hảo "về đích" Nông thôn mới (16/11/2018 14:21)

Minh Ngọc nỗ lực hướng tới "Xã Nông thôn mới bền vững" (27/07/2018 10:29)

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn của 10 xã được tỉnh lựa chọn (18/07/2018 07:47)

Xây dựng Nông thôn mới ở Mèo Vạc, nỗ lực một chặng đường (18/07/2018 07:45)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh (06/06/2018 07:59)

Bằng Lang sau một năm đạt chuẩn Nông thôn mới (04/01/2018 10:24)

Xã Phú Lũng, "tăng tốc" hoàn thành các tiêu chí chưa đạt (06/05/2017 20:49)

Trung Thành nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới (16/01/2017 14:42)

Thẩm định kết quả xây dựng Nông thôn mới ở Khuôn Lùng (26/10/2016 22:03)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng