Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Lâm nghiệp

Công bố kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng của tỉnh

28/06/2019 16:37

Chiều 27.6, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức Hội nghị công bố kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2025. Tham dự có đại diện các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang

Tỉnh Hà Giang có diện tích đất lâm nghiệp 566.723,4 ha; trong đó, rừng đặc dụng 50.994 ha, rừng phòng hộ 225.053 ha và rừng sản xuất 260.675 ha. Tuy nhiên, việc phân chia 3 loại rừng giai đoạn trước không còn phù hợp với thực tế, dẫn đến việc quản lý, bảo vệ rừng khó khăn. Do vậy rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng theo hướng giảm diện tích rừng phòng hộ, tăng diện tích rừng sản xuất, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ sinh thái môi trường là quan trọng, cần thiết. Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch năm 2017 đã chuyển đổi rừng phòng hộ 33.333 ha, rừng đặc dụng 3.479 ha, rừng sản xuất 12.747 ha. Đồng thời, xác định được phạm vi đất quy hoạch cho 3 loại rừng, số liệu thống nhất từ bản đồ đến thực địa, làm cơ sở để thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã thông qua Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh. Sau điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng, tổng diện tích đất lâm nghiệp tăng 1.264 ha; phân theo chức năng, rừng đặc dụng tăng 8.550 ha, rừng phòng hộ giảm 23.253 ha, rừng sản xuất tăng gần 16.000 ha. Căn cứ kết quả trên, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện các dự án lâm nghiệp đúng với chức năng 3 loại rừng đã quy hoạch; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố tiến hành bàn giao kết quả rà soát, điều chỉnh.

Nguyễn Văn Tú (theo Báo Hà Giang điện tử)

Tin khác

Xây dựng vườn ươm cây lâm nghiệp ở Bắc Mê (10/05/2019 10:57)

Hội thảo tham vấn thiết lập hành lang sinh cảnh bảo tồn loài Voọc mũi hếch ở Hà Giang (12/03/2019 11:12)

Nhân rộng Mô hình HTX trồng rừng ở Vị Xuyên (18/09/2018 16:21)

Giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc kế hoạch năm 2017 (06/06/2018 09:05)

Tập huấn, chuyển giao phần mềm quản trị dữ liệu thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hà Giang (01/11/2017 14:10)

Kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Keo (27/09/2017 09:26)

Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng (15/08/2017 17:09)

Công bố Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững 5 Khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh (12/05/2017 08:50)

Hội nghị tập huấn ứng dụng Locus Free Map phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng (06/05/2017 20:55)

Bắc Quang hướng đến quản lý bền vững tài nguyên rừng (06/05/2017 20:52)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng