Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Thủy lợi - PCLB

Tư vấn, phản biện định mức kinh tế, kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi

28/06/2019 16:42

Sáng 25/6/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (KH&KT) tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Dự thảo quy định: “Định mức kinh tế, kỹ thuật (KT-KT) trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh” (Định mức KT-KT). Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Hồng Kỳ chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý ở T.Ư và tỉnh...

Hội thảo tư vấn, phản biện định mức KT - KT trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Dự thảo Định mức KT-KT do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư; Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) là đơn vị tư vấn xây dựng định mức. Nội dung Định mức KT-KT được lập cho 4 lĩnh vực, gồm: Định mức lao động trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; tiêu hao vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; chi phí quản lý doanh nghiệp. Hình thức trình bày tập Định mức KT-KT gồm 1 báo cáo tổng hợp, 3 tập phụ lục tính định mức lao động và đơn giá tiền lương cho địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh… Tuy nhiên, trong thời gian đơn vị tư vấn xây dựng định mức, nhiều quy định về quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã thay đổi nhưng chưa được cập nhật đầy đủ; nội dung Định mức KT-KT chưa bám sát các quy định mới của Luật Thủy lợi, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành khác.

Tại hội thảo, các đại biểu có nhiều ý kiến tư vấn, phản biện về dự thảo Định mức KT-KT liên quan đến: Cập nhật các văn bản pháp quy mới, soát xét lại nội dung tính toán với các hạng mục công trình và kết quả tính toán; chỉnh sửa các bản thuyết minh cho hợp logic và có cơ sở trong xây dựng, tính toán định mức chi tiết, định mức tổng hợp… Trên cơ sở đó, đảm bảo Định mức KT-KT được tính đúng, đủ, tránh thất thoát, lãng phí, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trước khi trình UBND tỉnh ban hành, áp dụng.

Nguyễn Văn Tú (theo Báo Hà Giang điện tử)

Tin khác

Hội nghị quán triệt trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, xã trong công tác bảo vệ rừng và phòng, chống thiên tai (27/07/2018 10:24)

Chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (11/06/2018 15:40)

Chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (06/06/2018 08:05)

Hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất ở Quang Bình (06/05/2017 20:57)

Nỗ lực đảm bảo nguồn nước cho những mùa vàng bội thu (08/11/2016 13:31)

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác củng cố, tăng cường quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. (26/10/2016 07:56)

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão số 1 (27/07/2016 08:53)

Trao đổi kinh nghiệm quản lý khai thác công trình thủy lợi sau đầu tư (15/07/2016 09:25)

Mở hồ sơ dự thầu Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang (04/03/2016 08:55)

BCĐ PCLB Trung ương họp trực tuyến ứng phó với ảnh hưởng của bão số 3 (Kaimaegi) (01/02/2015 23:30)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng