Thứ năm, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

SỞ NNPTNT HÀ GIANG

Gửi Email In trang Lưu
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ GIANG

12/03/2020 15:27

Căn cứ Công văn số 14/STTTT-TTBCXB ngày 10/01/2020 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Giang về việc đôn đốc gửi danh sách người phát ngôn. Ngày 14/01/2020, Sở Nông nghiệp và PTNt đã ban hành văn bản số 71/SNN-VP về đăng ký danh sách người phát ngôn.

           Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang công khai danh sách người phát ngôn của Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:

           1. Đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Chức vụ: Giám đốc - Số điện thoại: 0913.271.374 – Địa chỉ email: Ndvinh.snn@hagiang.gov.vn.

          2. Đồng chí Đỗ Tấn Sơn - Chức vụ: Phó Giám đốc Thường trực - Số điện thoại: 0912.942.567 – Địa chỉ email: Dtson.snn@hagiang.gov.vn.

Ban Biên tập

Tin khác

Kết quả công tác Cải cách hành chính Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 (28/06/2019 16:17)

Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (05/06/2019 10:32)

Hội nghị Sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2019 (04/06/2019 14:57)

Họp bàn triển khai đợt tuyên truyền cao điểm phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi và sâu keo mùa thu (24/05/2019 11:19)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT (23/05/2019 07:12)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Sở Nông nghiệp và PTNT (22/05/2019 07:16)

Kỹ thuật phòng, trừ sâu keo mùa thu (16/05/2019 16:04)

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nghe báo cáo về hoạt động của các ban quản lý rừng (09/05/2019 22:10)

Chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi (05/03/2019 13:44)

Thường trực UBND tỉnh làm việc với Khối Nông nghiệp, TN&MT, KH&CN (14/02/2019 13:23)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng