Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

Lâm nghiệp

Gửi Email In trang Lưu
Tập huấn quy trình lập, thẩm định, giao kế hoạch vốn, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí trồng rừng

12/03/2020 15:43

Sáng 12.3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn (trực tuyến) quy trình lập, thẩm định, giao kế hoạch vốn, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng cho cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan; đại biểu tại 176 điểm cầu các huyện, thành phố, xã, thị trấn,..

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của buổi tập huấn. Đồng chí đề nghị, để sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, các địa phương và đơn vị chuyên môn cần xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách và nắm chắc quy trình, thủ tục, triển khai theo đúng quy định. Đề nghị các đại biểu cần tập trung nghe các sở, ngành chức năng hướng dẫn và đóng góp ý kiến, kiến nghị một cách nghiêm túc để triển khai hiệu quả tại địa phương mình.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trình bày về quy trình lập, thẩm định, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững hàng năm. Trong đó, tập trung vào 2 nội dung: Quy trình rà soát, xây dựng lập kế hoạch trồng rừng và chăm sóc rừng từ cơ sở do các huyện, thành phố thực hiện và quy trình thẩm định, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển. Nghe Sở Nông nghiệp& PTNT hướng dẫn tóm tắt nội dung quy định Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT, ngày 30.10.2019 của Bộ Nông nghiệp &PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh và hướng dẫn bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ rừng để các huyện, xã, các ban quản lý dự án bảo vệ phát triển rừng, UBND cấp xã áp dụng triển khai thực hiện. Cụ thể như: Về Xây dựng phương án phân bổ vốn; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán; hợp đồng giao khoán, nghiệm thu kết quả thực hiện và phân vùng rừng… Thông qua buổi tập huấn, giúp lãnh đạo các huyện, xã, các phòng chức năng nắm chắc nội dung, quy định trong thông tư, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, đúng pháp luật.

Nguyễn Văn Tú (theo Báo Hà Giang điện tử)

Tin khác

Công bố kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng của tỉnh (28/06/2019 16:37)

Xây dựng vườn ươm cây lâm nghiệp ở Bắc Mê (10/05/2019 10:57)

Hội thảo tham vấn thiết lập hành lang sinh cảnh bảo tồn loài Voọc mũi hếch ở Hà Giang (12/03/2019 11:12)

Nhân rộng Mô hình HTX trồng rừng ở Vị Xuyên (18/09/2018 16:21)

Giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc kế hoạch năm 2017 (06/06/2018 09:05)

Tập huấn, chuyển giao phần mềm quản trị dữ liệu thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hà Giang (01/11/2017 14:10)

Kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Keo (27/09/2017 09:26)

Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng (15/08/2017 17:09)

Công bố Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững 5 Khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh (12/05/2017 08:50)

Hội nghị tập huấn ứng dụng Locus Free Map phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng (06/05/2017 20:55)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng