Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 3 Năm 2020

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Gửi Email In trang Lưu
Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

23/03/2020 09:52

Ngày 19/3/2020, Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và biểu dương gương điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015 – 2020. Từ đó, kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm, cách thức, giải pháp tổ chức thực hiện, định hướng cho phong trào thi đua yêu nước và biểu dương gương điển hình tiên tiến của đơn vị trong giai đoạn 2020-2025.

Trong giai đoạn 2015-2020, Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng và tổ chức triển khai thực hiện. Hàng năm, Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng đều xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua giữa Giám đốc với từng viên chức, người lao động. Từ đó, động viên, khích lệ viên chức, người lao động trong đơn vị phần đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở kế hoạch phát động thi đua, trong 05 năm viên chức, người lao động Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng đã tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên do đơn vị tự phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao như: Phong trào bảo tồn các giống cây trồng, vật nuôi đặc hữu trên địa bàn tỉnh; phong trào khảo, thử nghiệm giống cây trồng và vật nuôi có năng xuất, chất lượng cao; phong trào ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại năng suất, hiệu quả cao cho người dân. Bên cạnh đó, còn tổ chức phát động các phòng trào thi đua theo chuyên đề do UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT phát động như: Phong trào thi đua “Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; phong trào thi đua thực hiện mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Tại Hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng đã lựa chọn biểu dương tôn vinh được 04 cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua như: đồng chí Nguyễn Trung Kiên, đồng chí Lệnh Thế Đề có thành tích trong việc nghiên cứu thực hiện các đề tài, dự án khoa học chuyển giao kỹ thuật cho người dân; đồng chí Hoàng Văn Ninh có thành tích trong trong việc bảo tồn và sản xuất giống lợn đen địa phương và sản xuất giống cây ăn quả ôn đới và đồng chí Lầu Văn Páo là người lao động có thành tích về lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoa hồng. Đồng thời, Hội nghị đã bầu chọn và thông qua danh sách đại biểu đi dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương gương điển hình tiên tiến lần thứ VI giai đoạn năm 2015 - 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Vi Quang Ngọc, Chánh Văn phòng Sở trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đồng Ngọc Vĩ (Sở Nông nghiệp và PTNT)

Tin khác

Hội nghị Tổng kết Khối Giao ước Thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ năm 2016 (27/11/2016 15:23)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Khối Thi đua các sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (18/07/2016 07:50)

Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và biểu dương các gương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2010 – 2015 (21/07/2015 11:18)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng