Thứ sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Gửi Email In trang Lưu
Phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020

01/04/2020 10:30

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua thường xuyên trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020 gắn với đẩy mạnh “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc là thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức và của các tập thể, cá nhân, tạo khí thế, động lực mạnh mẽ trong công tác, lao động, sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020.

Nội dung phong trào thi đua, tập trung chủ yếu vào việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Hà Giang và Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra, cụ thể như: Tập trung chỉ đạo phát triển ổn định diện tích cây lương thực lúa, ngô để đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đầu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42 vạn tấn, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất cây trồng hàng năm đạt 50 triệu đồng. Tập trung đẩy mạnh thâm canh, đưa giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất trên cơ sở đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, nâng cáo giá trị sản phẩm thu hoạch trên diện tích đất canh tác. Đổi mới hoạt động công tác khuyến nông, khuyến lâm; đưa đội ngũ này tham gia vào chương trình phát triển sản xuất. Đổi mới công tác tập huấn, đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc. Triển khai nhân rộng các mô hình đã thành công. Tập trung triển khai, mở rộng diện tích các loại cây trồng theo hướng sản xuất sạch, an toàn (VietGAP, hữu cơ) đối với một số loại cây trồng chủ lực như: Cam chè, dược liệu, trâu bò, ong mật để nâng cao giá trị sản xuất, hướng tới xuất khẩu; triển khai thực hiện các chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực có sản lượng, có thị trường tiêu thụ. Khuyến khích phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại để phát triển chăn nuôi thành hàng hóa; tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu, bò. Hướng dẫn chế biến, bảo quản thức ăn cho gia súc qua đông. Chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đưa tỷ trọng giá trị chăn nuôi/giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 chiếm trên 30%. Đẩy mạnh diện tích nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh liên kết, đưa giống tốt vào trồng rừng; giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ phát triển rừng để thúc đẩy xã hội hóa nghề rừng. Quản lý khai thác lâm sản tận gốc; triển khai tốt phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 58%. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2020 với số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM là 05 xã; xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao là 01 xã (thành phố Hà Giang); xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là 01 xã (xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang), số xã đạt từ 9 tiêu chí NTM là 44 xã, số xã đạt từ 10-14 tiêu chí NTM là 86 xã, số xã đạt từ 15-18 tiêu chí NTM là 04 xã. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86%.Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực vện sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa ngành và cấp, giữa ngành với ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm ngành và cấp quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi chương trình phát động, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành cụ thể hóa các nội dung thi đua thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua của từng đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời, kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Nguyễn Văn Tú

Tin khác

Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 (23/03/2020 09:52)

Hội nghị Tổng kết Khối Giao ước Thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ năm 2016 (27/11/2016 15:23)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Khối Thi đua các sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (18/07/2016 07:50)

Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và biểu dương các gương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2010 – 2015 (21/07/2015 11:18)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng