Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Khối Thi đua các sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

18/07/2016 07:50

Sáng ngày 15/7/2016, tại tỉnh Quảng Ninh, Khối Thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc bộ. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Huy Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Sông Thao – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí lãnh đạo Sở, Công đoàn đại diện 15 Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trung du miền núi phía Bắc bộ.

Đ/C: Nguyễn Hữu Giang - GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh và Đ/C: Mai Mộng Tuân - PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái, Chủ trì Hội nghị

            Trong 6 tháng đầu năm 2016, Khối Thi đua đã tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để tổ chức thực hiện Tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới; thi đua vì sự nghiệp Công nghiệp – Hiện đại hóa Nông nghiệp và PTNT. Kết quả trong 6 tháng đầu năm toàn khối đã thực hiện được 777.772,2 ha diện tích gieo trồng cây có hạt, đạt 60,79% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt 2,42 triệu tấn, đạt 44,4% kế hoạch (các tỉnh có sản lượng cao như: Sơn La 324,4 nghìn tấn, Bắc Giang 350,8 nghìn tấn, Phú Thọ 283,8 nghìn tấn,...); chăn nuôi thú y, tổng đàn trâu 1,52 triệu con, đạt 98,9% kế hoạch; đàn bò 1,1 triệu con, đạt 98,28% kế hoạch; đàn lợn 7,22 triệu con, đạt 90,89% kế hoạch (tiêu biểu như Yên Bái 509,7 nghìn con, Sơn La 546,8 nghìn con, Bắc Giang 1,2 triệu con, Phú Thọ 854,6 nghìn con,...); tổng đàn gia cầm, thủy cầm 198,9 triệu con đạt 83,9% kế hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản 75.062 ha, đạt 97,1% kế hoạch (một số tỉnh đạt và vược chỉ tiêu kế hoạch như: Quản Ning, Sơn La, Tuyene Quang, Bắc Giang, Hòa Bình,...). Tổng sản lượng ước đạt 80.568 tấn. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 96/210 xã đạt 45,7% kế hoạch, số xã đạt 10 tiêu chí trở lên 932/1.109 xã (các tỉnh có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao như: Phú Thọ 26/29 xã đạt 89,7% kế hoạch, Hòa Bình 31/32 xã đạt 97% kế hoạch...)

Các thành viên khối thi đua đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Thực hiện thường xuyên công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Sở. Xây dựng Đề án kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT theo Thông tư Liên tịch số 14 ngày 25/3/2015 và số 15 ngày 26/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ.

Bình Thuận (Sở NN&PTNT Hà Giang)

Tin khác

Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và biểu dương các gương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2010 – 2015 (21/07/2015 11:18)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng