Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 3 Năm 2020

Thủy lợi - PCLB

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác củng cố, tăng cường quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

26/10/2016 07:56

Ngày 19.10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh với các huyện, thành phố, tổng kết Kế hoạch số 96/KH – UBND ngày 6.6.2014 của UBND tỉnh về việc củng cố, tăng cường quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt sau đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2015; đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Vinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT, hiện toàn tỉnh có 4.099 công trình thủy lợi, cấp nước tưới cho trên 38.000 ha lúa 2 vụ, với tổng số 4.289km kênh mương; trong đó: kênh mương kiên cố đang hoạt động tốt là 1.882km, kênh kiên cố đã xuống cấp 824km, kênh mương đất là: 1.583km. Các huyện, thành phố có 354 tổ chức hợp tác dùng nước, quản lý khai thác vận hành 3.054 công trình thủy lợi. Tổng số công trình cấp nước sinh hoạt toàn tỉnh là 828 công trình, trong đó có 137 công trình hoạt động tốt, 268 công trình hoạt động bình thường, 174 công trình hoạt động kém và có tới 181 công trình không hoạt động. Sau 2 năm thực hiện Kế hoạch số 96 của UBND tỉnh đến nay, các tổ quản lý, tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn đã đi vào hoạt động nề nếp, các công trình thủy lợi, cấp nước đã có chủ quản lý rõ ràng, khi công trình bị hư hỏng, xuống cấp đã kịp thời được tu sửa bằng chính kinh phí và nhân lực của các tổ quản lý, tổ hợp tác dùng nước. Ý thức quản lý, bảo vệ, khai thác công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt của nhân dân được nâng lên…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất: Việc ban hành và thực hiện Kế hoạch số 96 đã chấn chỉnh được việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, thủy nông, chương trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp và người dân trong bảo vệ, khai thác công trình, giảm thiểu tình trạng tranh chấp trong nhân dân và hiện tượng tiêu cực trong sử dụng nước, tránh thất thoát, sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên nước và nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp thực hiện của các phòng ban cấp huyện, thành phố còn yếu. Nhiều tổ hợp tác, tổ quản lý nước hoạt động yếu kém, nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình thấp, không đáp ứng được nhu cầu…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT đẩy mạnh phối hợp với các cấp, ngành xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi, nước sinh hoạt giai đoạn 2016 – 2020, tập trung các nguồn lực để tổ chức sử dụng nước có hiệu quả. Giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh ban hành giá nước sinh hoạt tại các địa phương; tham mưu cho UBND tỉnh về mức hỗ trợ sử dụng nguồn kinh phí cho các hoạt động quản lý, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt. Đồng chí cũng yêu cầu các huyện, thành phố chủ động và quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; sử dụng một cách có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp để tu sửa các công trình đã xuống cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức gìn giữ và bảo vệ các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt trên địa bàn…

Bình Thuận (theo Hà Giang Online)

Tin khác

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão số 1 (27/07/2016 08:53)

Trao đổi kinh nghiệm quản lý khai thác công trình thủy lợi sau đầu tư (15/07/2016 09:25)

Mở hồ sơ dự thầu Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang (04/03/2016 08:55)

BCĐ PCLB Trung ương họp trực tuyến ứng phó với ảnh hưởng của bão số 3 (Kaimaegi) (01/02/2015 23:30)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kiểm tra thiệt hại báo số 3 tại xã Tát Ngà huyện Mèo Vạc (01/02/2015 23:29)

BCĐ PCLB Trung ương họp trực tuyến ứng phó với ảnh hưởng của bão số 3 (Kaimaegi) (18/09/2014 16:47)

UBND tỉnh cấp bách triển khai phương án “4 tại chỗ” ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (18/09/2014 15:21)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng