Thứ sáu, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Hội nghị Tổng kết Khối Giao ước Thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ năm 2016

27/11/2016 15:23

Sáng ngày 25/11/2016, tại tỉnh Yên Bái, Khối Giao ước Thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Khối. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân - Phó trưởng phòng Thi đua, khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành đại diện cho 15 Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trung du miền núi phía Bắc Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Khối Thi đua các Sở NN&PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ năm 2016

           Năm 2016, Khối Thi đua đã tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để tổ chức thực hiện Tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới; thi đua vì sự nghiệp Công nghiệp – Hiện đại hóa Nông nghiệp và PTNT. Kết quả năm 2016 toàn khối đã thực hiện được 1.390.712,5 ha diện tích gieo trồng cây có hạt, đạt 108,71% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt 5.576.515,7 tấn, đạt 102,64% kế hoạch (các tỉnh có sản lượng cao như: Bắc Giang 661.287 tấn, Thái nguyên 468.200 tấn, Lào Cai 293.813 tấn,...); chăn nuôi thú y, tổng đàn trâu 1,538 triệu con, đạt 100,53% kế hoạch; đàn bò 1,073 triệu con, đạt 103,7% kế hoạch; đàn lợn 8,58 triệu con, đạt 108,01% kế hoạch (tiêu biểu như Hòa Bình 629 nghìn con, Thái Nguyên 745,2 nghìn con, Bắc Giang 1,306 triệu con,...); tổng đàn gia cầm, thủy cầm 239,47 triệu con đạt 101,4% kế hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản 77.800 ha, đạt 101,1% kế hoạch (một số tỉnh đạt và vược chỉ tiêu kế hoạch như: Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình,...), tổng sản lượng ước đạt 236.250 tấn, đạt 104,84% kế hoạch. Về Lâm nghiệp, toàn khối trồng được 112.418,62 ha rừng, đạt 110,3% kế hoạch (một số tỉnh trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch như Yên Bái, Quảng Ninh, Điện Biên,...); độ che phủ rừng bình quân toàn khối trong năm 2016 đạt 51,65%, đạt 100,23% kế hoạch (một số tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao như Bắc Kạn 71%, Yên Bái 62,5%, Lạng Sơn 60,6%,...)

 Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 201 xã, đạt 111,05% kế hoạch, số xã đạt 10 tiêu chí trở lên 1.132 xã, đạt 102,07% kế hoạch (các tỉnh có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao như: Bắc Kạn 37/25 xã đạt 148% kế hoạch, Lào Cai 79/66 xã đạt 119% kế hoạch,...). Tổng số lao động nông thôn được tham gia các lớp đào tạo nghề 30.953 người, đạt 113,65% kế hoạch (một số tỉnh có tỷ lệ đào tạo cao như Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái,...). Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh  85,71%, đạt 100,01% kế hoạch.  

Lãnh đạo các Sở NN&PTNT trong Khối ký giao ước Thi đua năm 2017

Trong năm 2016 các thành viên khối thi đua đã làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Thực hiện thường xuyên công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Sở. Xây dựng Đề án kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT theo Thông tư Liên tịch số 14 ngày 25/3/2015 và số 15 ngày 26/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ. Tổ chức kiểm tra chéo giữa các Nhóm trong khối theo Quy chế hoạt động của khối được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian tại 5 nhóm của khối. Nhân dịp này toàn Khối đã xét suy tôn 04 đơn vị dẫn đầu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ Thi đua năm 2016 gồm Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên./.

Bình Thuận (Sở NN&PTNT)

Tin khác

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Khối Thi đua các sở Nông nghiệp và PTNT vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (18/07/2016 07:50)

Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và biểu dương các gương điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2010 – 2015 (21/07/2015 11:18)

xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng