Nội dung với Nhóm tin tức Nông thôn mới .

Nông thôn mới
 • Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới
  Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới
 • Quản Bạ phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới
  Quản Bạ phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới
 • Xây dựng Nông thôn mới bền vững, đi vào chiều sâu
  Xây dựng Nông thôn mới bền vững, đi vào chiều sâu
 • Đổi thay ở xã Vĩnh Hảo
  Đổi thay ở xã Vĩnh Hảo
 • Nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới
  Nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới
 • Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM
  Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM
 • Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020
  Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020
 • Bản Ngò nỗ lực xây dựng Nông thôn mới
  Bản Ngò nỗ lực xây dựng Nông thôn mới
 • Hoàng Su Phì đẩy mạnh xây dựng NTM
  Hoàng Su Phì đẩy mạnh xây dựng NTM
 • Thẩm định, xét công nhận xã Xín Mần (Xín Mần) và Lũng Cú (Đồng Văn) đạt chuẩn Nông thôn mới
  Thẩm định, xét công nhận xã Xín Mần (Xín Mần) và Lũng Cú (Đồng Văn) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • Vĩnh Hảo
  Vĩnh Hảo "về đích" Nông thôn mới
 • Minh Ngọc nỗ lực hướng tới
  Minh Ngọc nỗ lực hướng tới "Xã Nông thôn mới bền vững"
 • Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn của 10 xã được tỉnh lựa chọn
  Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn của 10 xã được tỉnh lựa chọn
 • Xây dựng Nông thôn mới ở Mèo Vạc, nỗ lực một chặng đường
  Xây dựng Nông thôn mới ở Mèo Vạc, nỗ lực một chặng đường
 • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh
  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh
 • Bằng Lang sau một năm đạt chuẩn Nông thôn mới
  Bằng Lang sau một năm đạt chuẩn Nông thôn mới
 • Xã Phú Lũng,
  Xã Phú Lũng, "tăng tốc" hoàn thành các tiêu chí chưa đạt
 • Trung Thành nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới
  Trung Thành nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới
 • Lễ công bố xã Xuân Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
  Lễ công bố xã Xuân Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
 • Thẩm định kết quả xây dựng Nông thôn mới ở Khuôn Lùng
  Thẩm định kết quả xây dựng Nông thôn mới ở Khuôn Lùng

Nội dung với Nhóm tin tức Nông thôn mới .

Nội dung với Nhóm tin tức Nông thôn mới .