Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Công văn số 1167/SCT-QLTM 17/09/2021 Công văn số 1167/SCT-QLTM ngày 17/9/2012 của Sở Công thương về việc các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định SPS tháng 8/2021
Thông báo số 64/TB-SNN-TCCB 29/07/2021 Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Kế hoạch số 52/KH-SNN-TCCB 17/06/2021 Tuyển dụng viên chức năm 20202 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang
Thông báo số 53/TB-SNN-TCCB 17/06/2021 Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Công văn số 0356/XNK-NS 23/04/2020 v/v Cập nhật quy định EU liên quan đến nhập khẩu thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Công văn số 529/SNN-TCCB 20/04/2020 v/v đăng ký viên chức có nhu cầu việc làm tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Chí Sán, Mèo Vạc
Công văn số 374/SNN-TTN 20/04/2020 v/v điều chỉnh Báo cáo kết qủa thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết qủa" năm 2019
Kế hoạch số 31/KH-SNN-TCCB 01/04/2020 V/v Kiểm tra công tác CCHC và việc quản lý, lưu giữ hồ sơ công chức, viên chức năm 2020
Công văn số 71/SNN-VP 12/03/2020 Đăng ký danh sách người phát ngôn
Kế hoạch số 14/KH-SNN-VP 18/02/2020 Ứng dựng CNTT năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT

Liên kết website