Quyết định số 370/QĐ-SNN-TCCB ngày 07/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang

Ký hiệu văn bản 370/QĐ-SNN-TCCB
Ngày ban hành 07/12/2021
Người ký Hoàng Hải Lý
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Giang
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Tệp đính kèm

Liên kết website