Quyết định số 383/QĐ-SNN-TCCB ngày 10/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang

Ký hiệu văn bản 383/QĐ-SNN-TCCB
Ngày ban hành 10/12/2021
Người ký Hoàng Hải Lý
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Tệp đính kèm

Liên kết website