Kế hoạch số 08/KH-SNN-TTR ngày 113/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Triển khai công tác phổ biến, giao dục phát luật năm 2022

Ký hiệu văn bản 08/TB-SNN-TTR
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký GIáp Mai Thùy
Trích yếu Triển khai công tác phổ biến, giao dục phát luật năm 2022
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Giang
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thanh Tra
Tệp đính kèm

Liên kết website