Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
40/KH-SNN-TTN 12/04/2024 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024
36/KH-SNN 05/04/2024 Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024
482/SNN-KL 05/04/2024 Theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng
260/QĐ-UBND 26/02/2024 Phê duyệt số liệu hiện trạng rừng và đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2023
470/QĐ-UBND 02/04/2024 Công bố Danh mục TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực Kiểm lâm của Ngành Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
455/SNN-TCCB 02/04/2024 Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC liên quan của ngành
418/QĐ-UBND 28/03/2024 Công bố danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Danh mục dịch vụ công thiết yếu; Nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông và Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
07/KH-SNN-VP 26/01/2024 Thực hiện chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT
231/QĐ-UBND 20/02/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
196/SNN-TTCB 21/02/2024 Xin ý kiến vào dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang

Liên kết website