Thi đua khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Nhóm 1- Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng miền núi Bắc Bộ năm 2023

30/10/2023 11:14 160 lượt xem

Sáng ngày 27/10/2023, tại Lào Cai, Đại diện nhóm II - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La đã tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Nhóm 1- Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng miền núi Bắc Bộ năm 2023, gồm các Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái và Hà Giang nhằm kiểm tra nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng và hoạt động của thành viên trong khối thi đua và tăng cường giao lưu, kết nối giữa các thành viên của Khối. 

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Nhóm 1- Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng miền núi Bắc Bộ năm 2023

Tham dự Kiểm tra có đồng chí Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La - Trưởng Nhóm 2, Trưởng đoàn kiểm tra. Về phía Đơn vị được kiểm tra tham dự có đồng chí Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai, Trưởng Nhóm 1 và các thành viên trong Nhóm 1 là đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tổ chức cán bộ và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 04 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái và Hà Giang.

Tại Hội nghị, các thành viên Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng; việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; việc tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm 2023; kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua yêu nước và công tác khen thưởng…Đồng thời, trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng giữa các Sở Nông nghiệp và PTNT.

                                                                       Đồng chí Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của các Sở Nông nghiệp và PTNT và các ý kiến của thảo luận, đồng chí Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả các đơn vị đã đạt được. Đồng thời, nhấn mạnh trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái và Hà Giang đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND các tỉnh, Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng miền núi Bắc bộ năm 2023; đăng ký thi đua và tổ chức phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua yêu nước trong ngành, trong đơn vị quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được giao năm 2023…. Công tác phòng chống dịch bệnh, thú y, khuyến nông, phát triển nông thôn, thủy sản, thủy lợi được triển khai có hiệu quả đáp ứng cho phục vụ sản xuất. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tích cực chỉ đạo, công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất được triển khai ngay từ những ngày đầu năm. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời và có sự phối hợp kịp thời...

                                                             Đồng chí Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đã tổ chức chức chấm điểm chéo giữa các thành viên trong Nhóm được kiểm tra và nhất trí lựa chọn, suy tôn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu là đơn vị tiêu biểu trong Khối thi đua để đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ thi đua  năm 2023./.

Thuỳ Linh (Phòng Tổ chức cán bộ)

Tin khác

Liên kết website