CẢI TẠO VƯỜN TẠP

Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 về cải tạo vườn tạp

21/06/2023 15:03 129 lượt xem

Ngày 19/6/2023, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề với Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 về cải tạo vườn tạp
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón phát biểu tại buổi làm việc

Trong 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân. Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh luôn quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, nắm bắt tình hình. Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh có 2.331 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp, đạt 35,86% mục tiêu đề án đề ra. Số vườn đã cho hiệu quả kinh tế là 1.935 vườn, chiếm 83,01%. Số lao động được giải quyết việc làm ổn định là 2.331 người. Cùng với đó, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội chủ động chung tay góp công, góp sức để thực hiện, tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh, tạo tư liệu sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh vườn của mình, từng bước hình thành tư duy sản xuất mới, nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định từ 25 - 30 triệu đồng/hộ/năm. 

Tuy nhiên, một số nơi Ban Chỉ đạo chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, đề ra các giải pháp định hướng, cách làm mới để các hộ thực hiện cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả cao hơn; chưa chủ động tìm kiếm mối liên kết giữa doanh nghiệp, HTX với các hộ cải tạo vườn tạp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...

Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách phù hợp. Chủ động nghiên cứu, đề ra các giải pháp định hướng, cách làm mới để các hộ thực hiện cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả cao hơn. Chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ các huyện và người dân, HTX phát triển mạnh mối liên kết giữa doanh nghiệp, HTX với các hộ cải tạo vườn tạp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao chất lượng, nhất là hiệu quả kinh tế của các vườn. Phối hợp tốt với các ngành, các cấp trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện Nghị quyết số 05.

Nguyễn Văn Tú (Theo Báo Hà Giang điện tử)

Tin khác

Liên kết website