HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

Nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh vùng cao Hà Giang

05/04/2024 08:58 50 lượt xem

Theo báo cáo xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023, Hà Giang đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Đây là thứ hạng cao nhất mà tỉnh đạt được từ trước đến nay. Kết quả trên cho thấy những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI.

Nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh vùng cao Hà Giang
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang

Việc nâng cao chỉ số PAPI được cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm và có lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xuyên suốt. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ. Trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Mặc dù đã có sự cố gắng trong việc triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số PAPI, nhưng năm 2022, thứ hạng của Hà Giang vẫn chưa có sự cải thiện, cụ thể là đứng thứ 40/63 tỉnh, thành phố. Điều đó cho thấy vẫn còn những mặt chưa tích cực, những điểm còn tồn tại, hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ.

Đồng chí Trần Trọng Thủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang cho biết: “Năm 2023, với quyết tâm phấn đấu cải thiện chỉ số PAPI, vươn lên xếp hạng ở nhóm trung bình cao của cả nước và nằm trong nhóm dẫn đầu ở các tỉnh trung du, miền núi phía bắc, ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Nội vụ phân tích, chỉ rõ những mặt tích cực, những điểm còn tồn tại, hạn chế, từ đó tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với những nội dung có điểm số thấp”.

Gắn với đó, tỉnh Hà Giang cũng thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ ở các sở, ngành, huyện, thành phố nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong các buổi họp phiên hằng tháng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tổng hợp báo cáo kết quả cung ứng dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua đó, tỉnh đã nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Kết quả tổng hợp bộ chỉ số thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử trong năm 2023, tỉnh Hà Giang đạt 81,6/100 điểm, xếp loại tốt, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố.

Là tỉnh vùng cao khó khăn nhưng Hà Giang luôn quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện tại, các mô hình, cách làm mới về chuyển đổi số như thanh toán không dùng tiền mặt, chợ 4.0, đăng ký tài khoản trên dịch vụ công quốc gia, đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử được người dân, doanh nghiệp hưởng ứng.

                                     Tỉnh Hà Giang đầu tư hệ thống lưu điện UPS phục vụ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến 1.818/1.876 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ gần 97%; 100% cơ quan thuộc hệ thống chính trị được triển khai hệ thống thông tin dùng chung để xử lý, trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng; tất cả các văn bản điện tử được ứng dụng chữ ký số.

Trong nội dung cung ứng dịch vụ công, năm qua, tỉnh Hà Giang đã từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế công lập; quan tâm cải thiện cơ sở vật chất và chất lượng của trường tiểu học công lập. Tỉnh tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thông qua việc lồng ghép các nguồn vốn nhà nước và huy động nguồn xã hội hóa; hình thành các cụm điểm trường cấp tiểu học để tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày; được ăn, ở bán trú tại các trường có nhiều điểm trường lẻ.

Hà Giang cũng chú trọng triển khai các giải pháp để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương.

Từ việc triển khai các giải pháp đồng bộ, gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ đã được cải thiện. Tỉnh đã cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI, vươn lên đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng PAPI năm 2023, đứng tốp đầu trong khu vực trung du và miền núi phía bắc.

Đồng chí Trần Trọng Thủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang cho rằng, việc đạt được điểm số cao đã khó, việc duy trì còn khó khăn hơn bởi các chỉ số được đánh giá ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong năm 2024, tỉnh Hà Giang ngoài việc duy trì, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ thì còn phải tập trung làm tốt, nâng cao điểm số ở các nội dung chưa cao như quản trị môi trường, quản trị điện tử. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông chính sách đến người dân.

BBT (Theo Báo Nhân dân điện tử)

Tin khác

Liên kết website