HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

Ngành nông nghiệp phải là trụ đỡ nền kinh tế của tỉnh

14/03/2024 16:32 67 lượt xem

Làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp – PTNT, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị ngành nông nghiệp phải xác định: Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ nền kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội; phát triển ngành dựa trên 3 trụ cột chính đó là nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó lấy người nông dân làm trung tâm.

Ngành nông nghiệp phải là trụ đỡ nền kinh tế của tỉnh
Quang cảnh buổi làm việc

                                                                                                           Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

Tiếp tục chương trình làm việc với Đảng ủy các sở, ngành, sáng 13.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp – PTNT, để kiểm tra kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đề án của UBND tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà; lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư.

                                                                                                     Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi làm việc

Theo đề nghị của đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp – PTNT và các đơn vị trực thuộc đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngành quản lý, công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy cơ quan; đồng thời báo cáo, đánh giá sâu, làm rõ một số nội dung như: Hiện nay toàn tỉnh có 157 sản phẩm OCOP, tuy nhiên sản lượng từng sản phẩm còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, mang tính tự cung tự cấp, sản phẩm chưa thành hàng hóa tập trung. Trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác, duy tu bảo dưỡng các hồ chứa thủy lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân; đặc biệt là việc quản lý, vận hành các hồ chức nước phục vụ sinh hoạt 4 huyện vùng cao núi đá Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

                                                                                                              Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia ý kiến, các thành viên đoàn công tác đều khẳng định, Sở Nông nghiệp là đơn vị lớn, có vai trò quản lý nhà nước nhiều lĩnh vực. Các đại biểu mong muốn Sở Nông nghiệp – PTNT cần mạnh dạn tham mưu, đề xuất với tỉnh thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn ngành quản lý, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; các đề án, chương trình của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các địa phương; sử dụng nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước hiệu quả; rà soát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án thực chất để có những đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả tiếp theo; chú trọng công tác phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

                                                                                                                     Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực và kết quả đạt được khá toàn diện của ngành Nông nghiệp – PTNT thời gian qua, đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là trong bối cảnh khó khăn do thời tiết, dịch bệnh.

                                                                                                               Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà phát biểu tại buổi làm việc

Đảng ủy Sở Nông nghiệp – PTNT cần quan tâm, có giải pháp thực hiện tốt hơn thời gian tới như: Với vai trò, vị thế là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của tỉnh, nhưng nông nghiệp chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp – phát triển nông thôn còn hạn chế; năng suất, chất lượng, sự cạnh tranh của sản phẩm chưa cao; việc áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất chưa tốt; mô hình sản suất nông nghiệp sạch, hữu cơ chưa được nhân rộng; tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp chưa bắt kịp xu thế; chưa tham mưu cho tỉnh chỉ đạo quản lý, khai thác các công trình thủy lợi hiệu quả…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp – PTNT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương trong lĩnh vực của ngành; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc sở; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các địa phương; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, ý thức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, các đề án, chương trình, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp, đặc biệt là việc chuyển đổi cây ngô, cải tạo vườn tạp khó cũng phải làm. Phải xác định, ngành nông nghiệp vẫn là trụ đỡ nền kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội; phát triển ngành dựa trên 3 trụ cột chính đó là nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó lấy người nông dân làm trung tâm.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo từng lĩnh vực và nhóm sản phẩm có lợi thế: Về trồng trọt, quan tâm sản xuất theo hướng tập trung, gắn với đẩy mạnh thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở công nghệ cao, phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng miền, phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản. Về chăn nuôi, cần đẩy mạnh, khuyến khích chăn nuôi hàng hóa, thu hút các nhà đầu tư, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường để chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại, gắn với thu mua, giết mổ tập trung. Quan tâm phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, trồng rừng, triển khai thí điểm trồng rừng phòng hộ, bán tín chỉ các-bon, phấn đấu mục tiêu người dân sống được bằng nghề rừng; tham mưu UBND tỉnh giải quyết nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất theo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – PTNT.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp – PTNT chỉ đạo quyết liệt ngành Nông nghiệp đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng KHKT vào sản xuất, đổi mới mạnh mẽ phương thức sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, gắn với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP giá trị cao, có năng lực cạnh tranh trên thị trường; làm tốt công tác khuyến nông, dự báo cung cầu thị trường giá cả; liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất với thị trường tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa; triển khai hiệu quả chợ nông sản 4.0, sàn giao dịch sản phẩm OCOP.

BBT (Theo Báo Hà Giang điện tử)

Tin khác

Liên kết website